Ngày 11/12/2019, Cục Sở Hữu Trí Tuệ ( Bộ Khoa Học Và Công Nghệ) đã cấp Văn bằng Bảo hộ nhãn hiệu (Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu số 339637) cho Phần mềm thiết kế GreatCAD – Công ty TNHH Thế Giới CAD.

Nhãn hiệu GreatCAD :

Danh mục sản phẩm, dịch vụ:

Nhóm 09: Phần mềm máy tính.

Ngày 27/09/2019, Cục Bản quyền tác giả ( Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả số 5955/2019/QTG cho Phần mềm thiết kế iSolid 3D phiên bản tiêu chuẩn – Giao diện tiếng Anh.

Ngày 27/09/2019, Cục Bản quyền tác giả ( Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả số 5952/2019/QTG cho Phần mềm thiết kế GreatCAD phiên bản tiêu chuẩn – Giao diện tiếng Việt.

Ngày 10/09/2019, Cục Bản quyền tác giả ( Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả số 5500/2019/QTG cho Phần mềm thiết kế iSolid 3D phiên bản tiêu chuẩn – Giao diện tiếng Việt.

Ngày 09/09/2019, Cục Bản quyền tác giả ( Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả số 5449/2019/QTG cho Phần mềm thiết kế GreatCAD phiên bản tiêu chuẩn – Giao diện tiếng Anh.

Ngày 02/08/2018, Cục Bản quyền tác giả ( Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả số 3869/2018/QTG cho Phần mềm thiết kế iSolid 3D – Công ty TNHH Thế giới CAD.

Ngày 10/04/2018, Cục Bản quyền tác giả ( Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả số 1590/2018/QTG cho Phần mềm thiết kế GreatCAD phiên bản Student – Công ty TNHH Thế giới CAD.

Ngày 08/08/2017, Cục Bản quyền tác giả ( Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả số 3848/2017/QTG cho Phần mềm thiết kế GreatCAD – Công ty TNHH Thế giới CAD.

Đặng Hoàng Phương là cựu sinh viên trường Đại học Bách Khoa TpHCM – ĐHQG TpHCM – Việt Nam( 2007 – 2012 ). Anh tốt nghiệp loại giỏi – Huy chương bạc ĐHBK khóa 2007. Sau khi tốt nghiệp anh tiếp tục học lên Cao học và tốt nghiệp 1,5 năm ( 2012 – 2014 ).

Phần mềm thiết kế GreatCAD, iSolid 3D được Đặng Hoàng Phương nghiên cứu, xây dựng và phát triển từ tháng 12/2012. Phiên bản đầu tiên được hiện thực khoảng một năm sau đó bằng ngôn ngữ lập trình C++, C#. Phiên bản thực hiện vẽ 2D, 3D bằng cách nhập lệnh khá phức tạp và chưa linh hoạt.

Khoảng những năm 2011, sau những năm tháng học tập và làm việc thường xuyên với những phần mềm thiết kế của nước ngoài với những công cụ thiết kế hiện đại, kết hợp với niềm đam mê lập trình từ nhiều năm (Đặc biệt ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++), Đặng Hoàng Phương đã nảy ra ý tưởng phát triển một phần mềm thiết kế 2D, 3D của Việt Nam.

Từ đó đến nay, sau nhiều ngày đêm làm việc miệt mài, ròng rã suốt hơn 07 năm, cập nhật và cải tiến liên tục, tác giả đã cho ra đời những phiên bản khác nhau của phần mềm thiết kế GreatCAD (2D) và phần mềm iSolid 3D ngày càng hoàn thiện hơn với thao tác vẽ linh hoạt tương đương với các phần mềm thiết kế thương mại đang có trên thị trường.