Phần mềm và dịch vụ thiết kế 1800 0070

Nhấn phím #1 Phần mềm thiết kế

1800 0070

Nhấn phím #2 Dịch vụ thiết kế

1800 0070

Nhấn phím #3 Các dịch vụ khác hoặc gọi trực tiếp

0943 967007 (Mr. Phương)

DOWNLOADS

Số người đang dùng: 1581

Cập nhật lúc: 05:04 PM ngày 10/11/2018

[Hiện tại] đã có thể tải về cả hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh của phần mềm thiết kế iSolid 3D - Available Now!!! Tải phần mềm thiết kế GreatCAD 2D phiên bản Student 1.0.7.0 & iSolid 3D 1.0.0.5:

Phần mềm thiết kế iSolid 3D phiên bản 1.0.0.5 - Win 7 (32bit & 64 bit) Phần mềm thiết kế iSolid 3D phiên bản 1.0.0.5 - Win 10 (32bit & 64 bit) Phần mềm thiết kế iSolid 3D phiên bản 1.0.0.2 (Phiên bản tiếng Việt) - Win 7 (32bit & 64 bit) Phần mềm thiết kế iSolid 3D phiên bản 1.0.0.2 (Phiên bản tiếng Việt) - Win 10 (32bit & 64 bit)

Mua bản quyền chính thức trên trang LAZADA - Link dynamic THEGIOICAD System(Download nhanh)

https://www.lazada.vn/catalog/?q=iSolid&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4n.home.search.go.3799e182hs2Ezo

Phần mềm thiết kế GreatCAD 2D Student Version

Phát hành chính thức từ ngày: 12/04/2018

Dành cho Windows: 7 (32 bit & 64 bit), 10 (32 bit & 64 bit)