Phần mềm và dịch vụ thiết kế 1800 0070

Phần mềm thiết kế (Nhấn phím 1)

1800 0070

Dịch vụ thiết kế (Nhấn phím 2)

1800 0070

Các dịch vụ khác hoặc gọi trực tiếp (Nhấn phím 3)

0943 967007 (Mr. Phương)

DOWNLOADS

Số người đang dùng: 1581

Cập nhật lúc: 05:04 PM ngày 10/11/2018

[Hiện tại] đã có thể tải về cả hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh của phần mềm thiết kế iSolid 3D - Available Now!!! Tải phần mềm thiết kế GreatCAD 2D phiên bản Student 1.0.7.0 & iSolid 3D 1.0.0.5:

iSolid 3D Software Version 1.0.0.5 - Win 7 (32bit & 64 bit) iSolid 3D Software Version 1.0.0.5 - Win 10 (32bit & 64 bit) Phần mềm thiết kế iSolid 3D phiên bản 1.0.0.2 (Phiên bản tiếng Việt) - Win 7 (32bit & 64 bit) Phần mềm thiết kế iSolid 3D phiên bản 1.0.0.2 (Phiên bản tiếng Việt) - Win 10 (32bit & 64 bit)

Mua bản quyền chính thức trên trang LAZADA - Link dynamic THEGIOICAD System(Download nhanh)

https://www.lazada.vn/catalog/?q=iSolid&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4n.home.search.go.3799e182hs2Ezo

Phần mềm thiết kế GreatCAD 2D Student Version

Phát hành chính thức từ ngày: 12/04/2018

Dành cho Windows: 7 (32 bit & 64 bit), 10 (32 bit & 64 bit)