Liên hệ đặt mua phần mềm - Cty Thế Giới CAD:

0283 535 2707

Hotline Tư vấn Thiết kế & Phần mềm:

0943 967007 (Mr. Phương)

Công nghệ mô phỏng

               Chất lượng của sản phẩm luôn mối quan tâm lớn của nhà sản xuất cũng như người dùng. Cùng một sản phẩm nhưng theo thời gian, độ bền, độ tin cậy cũng sẽ thay đổi, đó một trong những do giá cả sản xuất thương mại của từng sản phẩm rất khác nhau.  Công nghệphỏng được ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế nhằm tối ưu hóa, dự đoán trong thực tế, giúp người sản xuất tiết kiệm được thời gian, công sức, .. giờ đây, các sản phẩm đượcphỏng, thí nghiệm, tính toán trong môi trường ảo.

CFX 5

modelCFX 1

Hình 1: Mô phỏng dòng chảy khi qua tiết diện thay đổi (mạch máu, ống dẫn nhiên liệu)

ONG_CHUANONG-SYS-CAE

PHUCTAPPHUCTAP-LOAD

 

 

Hình 2: Mô hình bài toán mô phỏng 3D

                   Với phát triển mạnh mẽ của công nghệphỏng, người sử dụng hoàn toàn thể xây dựng lại môi trường làm việc gần tương đương với thực tế để nhìn xem ứng xử của vật liệu hoặc sản phẩm mình thiết kế trong môi trường tính toán ảo trên máy tính. Nền tảng của công nghệ này phương pháp phần tử hữu hạn thể tích hữu hạn. 3 bướcbản để xây dựng tính toánphỏng: Tiền xử (Pre Processing), Tính toán(Processing) , Xuất kết quả(Post Processing). Trong đó, Bước đầu tiên khá quan trọng quyết tính chính xác hợp của bài toán đặt ra còn các công việc còn lại những thao tác trên phần mềm. Sau khi kết quả phân tích, người kỹhoặc các chuyên gia công nghệ sẽ đánh giá kết quả đã thiết kế để hiệu chỉnh phù hợp. 
                   Tiền xử (Pre Processing): Nhập vào máy tính các thông số của bái toán:  mô hình CAD 3D, vật liệu, môi trường vật , chia lưới.. 

ONG-SYS-MESHPHUCTAP-MESHMesh

Hình 3: Chia lưới vật thể 3D

               Tính toán(Processing): Khi các thông số đầy đủ, các phần phềm CAD – CAE sẽ thực hiện các giải thuật để quy bài toán mô hình về hệ phương trình vi phân để giải và xuất kết quả.

               Xuất kết quả(Post Processing): Các kết quả thường được lưu trên máy tính với các thông tin về: trường chuyển vị, trường ứng xuất, hình ảnh chuyển động của mô hình,..

FluidCFX 3

CFX 4CFX 6

ONG-SYS-CAEONG-SYS-STRESS-max

ONG-SYS-STRESSONG-SYS-STRESS-min

PHUCTAP-STRESSPHUCTAP-STRESS 01

PHUCTAP-STRESS 02PHUCTAP-STRESS 03

ong_FX!result

 

Hình 4: Kết quả trường ứng suất – biến dạng sau khi mô phỏng

                   Như vậy, người thiết kế hoàn toàn  thể thực hiện các bài toánphỏng với hình bất kỳ bằng các phần mềmphỏng CAE một cách dễ dàng, nhanh chóng..Tuy nhiên, việc đánh giá kết quả sau khi phân tích đòi hỏi người thực hiện mô phỏng một số kiến thức nhất định để đưa ra những nhận định tùy chỉnh đạt chất lượng.