Liên hệ đặt mua phần mềm - Cty Thế Giới CAD:

0283 535 2707

Hotline Tư vấn Thiết kế & Phần mềm:

0943 967007 (Mr. Phương)

Chương trình đối tác thiết kế của Thế Giới CAD

  • 0

Chương trình đối tác thiết kế của Thế Giới CAD

Chương trình đối tác thiết kế của Thế Giới CAD

Chương trình đối tác thiết kế Thế Giới CAD (TGCAD) cho phép người sáng tạo các vật thể đồ họa trên máy tính tiếp cận tài nguyên trên Sàn TMĐT thiết kế iSolid. Chương trình này cũng thực hiện thu mua các sản phẩm thiết kế có chất lượng từ người sáng tạo nội dụng bằng phần mềm thiết kế GreatCAD 2D hoặc iSolid 3D. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thêm các thông tin về tổng quan, tiêu chí tham gia, các tính năng có sẵn và những việc cần làm và giải đáp các thắc mắc thường gặp.

Điều kiện tối thiểu tham gia chương trình:

  • Tuân thủ các chính sách liên quan việc thu mua.
  • Có hơn 05 sản phẩm và 02 video đã đăng công khai trên Sàn TMĐT iSolid.
  • Những việc cần làm khi đăng ký tham gia Chương trình đối tác thiết kế Thế Giới CAD Ai cũng có thể đăng ký tham gia Chương trình đối tác thiết kế Thế Giới CAD nhưng bạn sẽ phải tuân thủ một nguyên tắc của Công ty.
  • Đảm bảo bạn tuân thủ các chính sách và nguyên tắc. Khi đăng ký tham gia bạn sẽ đồng ý một chính sách và nguyên tắc trên sàn thì mới được chấp nhập tham gia chương trình.
  • Có hơn 05 sản phẩm và 02 video đã đăng công khai trên Sàn TMĐT iSolid. Khi bạn đã đăng tải đạt đến ngưỡng yêu cầu thì tính tăng thu mua sản phẩm sẽ được bật.
  • Chính sách thu mua sản phẩm thiết kế: Hiện tại, Giá thu mua sản phẩm thiết kế: 10.000 VND/01 sản phẩm.

Thông tin liên hệ:

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ:

https://www.isolid.com.vn


Chia sẻ