Liên hệ đặt mua phần mềm - Cty Thế Giới CAD:

0283 535 2707

Hotline Tư vấn Thiết kế & Phần mềm:

0943 967007 (Mr. Phương)

Phần mềm CAE

Tên phần mềm Phiên bản Hãng sản xuất Tính năng mới Liên kết
ANSYS ANSYS 17.0 ANSYS (Mỹ) http://www.ansys.com/
ABAQUS Abaqus 2019 Dassault Systemes(Mỹ) http://www.3ds.com/products-services/simulia/products/abaqus/latest-release/
CATIA V5-6R2017 Dassault Systemes(Mỹ) http://www.3ds.com/products-services/catia
INVENTOR Inventor Professional AUTODESK (Mỹ) http://www.autodesk.com/products/inventor/overview
SolidWorks SolidWorks 2019 Dassault Systemes(Mỹ) http://www.solidworks.com/
Unigraphics NX NX 11 Siemens (Mỹ) https://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/nx/
PTC Creo Parametric (Pro/ENGINEER) PTC Creo Parametric PTC (Mỹ) http://www.ptc.com/cad/pro-engineer