Phần mềm và dịch vụ thiết kế 1800 0070

Nhấn phím #1 Phần mềm thiết kế

1800 0070

Nhấn phím #2 Dịch vụ thiết kế

1800 0070

Nhấn phím #3 Các dịch vụ khác hoặc gọi trực tiếp

0943 967007 (Mr. Phương)

Phần mềm CAD

Tên phần mềm Phiên bản Hãng sản xuất Tính năng mới Liên kết
GreatCAD GreatCAD 2018 Công ty TNHH Thế giới CAD (Việt Nam) https://www.thegioicad.com/group/vi/downloads/
iSolid 3D iSolid 3D 2018 Công ty TNHH Thế giới CAD (Việt Nam) https://www.thegioicad.com/group/vi/downloads/
AutoCAD AutoCAD 2018 AUTODESK (Mỹ) http://www.autodesk.com/products/autocad/overview
SolidWorks SolidWorks 2018 Dassault Systemes(Mỹ) http://www.solidworks.com/
3D Max 3Ds Max AUTODESK (Mỹ) http://www.autodesk.com/products/3ds-max/overview
CATIA V5-6R2017 Dassault Systemes(Mỹ) http://www.3ds.com/products-services/catia
Unigraphics NX11 Siemens (Mỹ) https://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/nx/
INVENTOR Inventor Professional AUTODESK (Mỹ) http://www.autodesk.com/products/inventor/overview
PTC Creo Parametric (Pro/ENGINEER) PTC Creo Parametric PTC (Mỹ) http://www.ptc.com/cad/pro-engineer
SAP SAP2000 Computers and Structures, Inc(Mỹ) https://www.csiamerica.com
ETABS ETABS 2016 16.2.0 Computers and Structures, Inc(Mỹ) https://www.csiamerica.com
Revit Revit AUTODESK (Mỹ) http://www.autodesk.com/products/autocad/overview
Sketchup Sketchup 2018 Trimble Inc(Mỹ) https://help.sketchup.com/en