Phần mềm và dịch vụ thiết kế 1800 0070

Phần mềm thiết kế (Nhấn phím 1)

1800 0070

Dịch vụ thiết kế (Nhấn phím 2)

1800 0070

Các dịch vụ khác hoặc gọi trực tiếp (Nhấn phím 3)

0943 967007 (Mr. Phương)

Phần mềm CAD

Tên phần mềm Phiên bản Hãng sản xuất Tính năng mới Liên kết
GreatCAD GreatCAD 2019 Công ty TNHH Thế giới CAD (Việt Nam) https://www.thegioicad.com/group/vi/downloads/
iSolid 3D iSolid 3D 2019 Công ty TNHH Thế giới CAD (Việt Nam) https://www.thegioicad.com/group/vi/downloads/
AutoCAD AutoCAD 2019 AUTODESK (Mỹ) http://www.autodesk.com/products/autocad/overview
SolidWorks SolidWorks 2019 Dassault Systemes(Mỹ) http://www.solidworks.com/
3D Max 3Ds Max AUTODESK (Mỹ) http://www.autodesk.com/products/3ds-max/overview
CATIA V5-6R2017 Dassault Systemes(Mỹ) http://www.3ds.com/products-services/catia
Unigraphics NX11 Siemens (Mỹ) https://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/nx/
INVENTOR Inventor Professional AUTODESK (Mỹ) http://www.autodesk.com/products/inventor/overview
PTC Creo Parametric (Pro/ENGINEER) PTC Creo Parametric PTC (Mỹ) http://www.ptc.com/cad/pro-engineer
SAP SAP2000 Computers and Structures, Inc(Mỹ) https://www.csiamerica.com
ETABS ETABS 2016 16.2.0 Computers and Structures, Inc(Mỹ) https://www.csiamerica.com
Revit Revit AUTODESK (Mỹ) http://www.autodesk.com/products/autocad/overview
Sketchup Sketchup 2019 Trimble Inc(Mỹ) https://help.sketchup.com/en